Montáž a dovoz

Realizujeme montáž záhradných altánkov na celom území Slovenskej republiky.
Pokiaľ zákazník nemá pripravený betónový podklad, na požiadanie zabezprečujeme aj montáž altánkov.

Montáž realizujeme:
1. pokládkov na betónové kocky (zámková dlažba)
2. na betónovú platňu
3. za použitia pozinkovaných konzol, ktoré sa osádzajú do zemeBetónové kocky


Betónová platňa


Pozinkované konzoly